Přejete si převodovku? Není problém

admin Novinky

Čtvrťáci oboru strojírenství se zaměřením na konstruování a grafiku si dokáží poradit i s náročnými konstrukčními výzvami. V zadání obdrželi pouze tři číselné údaje: modul, počet zubů a převodový poměr jednostupňové převodovky. Již za první čtyři vyučovací hodiny zvládli výpočty, ruční náčrt sestavy, modelování základních komponent převodovky a složení těchto částí do sestavy. V dalších hodinách bude kluky čekat už „jen“ vložení šroubů, podložek, animace sestavy a 2D výkresová dokumentace.

Téměř dvouletá online výuka, po kterou se technické kreslení a počítačové konstruování učili pod vedením učitelů v domácím prostředí, není na našich budoucích absolventech znát. Kluci odvádí minimálně srovnatelné výsledky, jako měli jejich předchůdci v časech, kdy se ještě chodilo do školy po celou dobu prezenčně.

Budeme držet palce, ať kluci i odbornou část maturity zvládnou takto s přehledem.

Petra Janíčková a učitelé odborných strojírenských předmětů