Překladatelská soutěž

spsoaub Novinky

Podzim se tradičně pojí s vyhlášením soutěže Den s překladem, který pořádají filologické katedry Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Studentům středních i vysokých škol dává soutěž jedinečnou příležitost prověřit svůj překladatelský talent a nasbírat první zkušenosti s překladatelskou prací.

Soutěž Den s překladem však zdaleka není jen pro studenty filologických oborů, do soutěže se může zapojit každý, koho baví cizí jazyky.  Středoškoláci mají výběr jazyků omezenější, nicméně i tak je nabídka široká. Zatímco studenti vysokých škol si mohou soutěžní text k překladu sami zvolit a hlásí se prostřednictvím přihlašovacího formuláře, středoškoláci mají soutěžní text předem daný a do soutěže se hlásí výhradně prostřednictvím svého vyučujícího. 

Zaslané překlady posoudí porota složená ze zkušených překladatelů a pedagogů Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Hlavním přínosem soutěže je odborná konference a překladatelské dílny, které jsou součástí soutěže a konají se každoročně na jednotlivých jazykových katedrách Filozofické fakulty u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. Právě překladatelské dílny rozšiřují znalosti a jazykové kompetence všech soutěžících, přičemž zúčastnit se jich mohou i ti, kteří v soutěži neuspějí.

Své soutěžní překlady můžete zasílat do 15. ledna 2022.

Tak neváhejte, soutěž je skvělou zkušeností a příležitostí, jak se zdokonalit v cizím jazyce, navíc pomůže odhalit, jak velký talent ve vás dříme.

Těšíme se na Vaše překlady a držíme palce!

Zájemci se mohou hlásit u svých vyučujících anglického jazyka.

https://ff.osu.cz/densprekladem/