Projekt ERASMUS+ opět začíná

spsoaub Novinky

První schůzka mezinárodní projektu Erasmus+ s názvem „DESTINATION: HAPPINESS!“, právě probíhá v řecké Kavale. Tohoto úvodního setkání se účastní vyučujících všech zemí, které tento projekt společně vytvořili, a byl jim úspěšně schválen. Jedná se o tyto země:

Polsko, Řecko, Litva, Rumunsku a Česká republika.

Vyučující plánují a již se soustředí detailně na práci v jednotlivých částech projektu, které musí být správně vypracovány, aby byl projekt v závěru národní agenturou schválen.  

Se všemi partnery jsme již spolupracovali v předchozích projektech a nyní se opět setkáváme, abychom umožnili dalším žákům nejen cestovat, ale především zlepšovat jazykové dovednosti, komunikaci s lidmi, a získat možnost pracovat na jiných tématech a zabrouzdat do jiných předmětů, které nejsou součástí učebních osnov.

Bližší informace o projektu budou prezentovány na první schůzce se zájemci, která proběhne 27. listopadu 2019.

Zástupci naší školy v projektu Erasmus+  

Miroslav Bublík a Petra Balijová