Provází nás STANDARDY

spsoaub Novinky

   Standardy kvality sociálních služeb se staly právním předpisem závazným od 1.1. 2007. Jedná se o soubory měřitelných a ověřitelných kritérií, které popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba.

   V pondělí 22.2. 2016 Bc. Jana Jurásková Dis. – vedoucí AD a Mgr. Veronika Bartončíková – sociální pracovnice Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod připravily na toto téma prezentaci pro studenty prvního a druhého ročníku oboru Sociální činnost.

   Dvouhodinová přednáška podala komplexní informaci o standardech, zasazenou do praktického uplatnění legislativy konkrétně na sociální službu Azylového domu.

   Přednášky od paní vedoucí Juráskové a paní Bartončíkové mívají i praktické cvičení, které studenty vždy velmi inspirují. Tím, že si mají možnost vyzkoušet ve skupinové práci na modelových případech teorii, která přednášce předcházela, si informace uvedou do kontextu a dojde k pochopení účelu tohoto obsáhlého dokumentu.

Za spolupráci děkujeme a těšíme se na další zajímavou přednášku.

SC1, SC2 a Leona Kadlčková

http://uhbrod.caritas.cz/Aktuality-C550/Prednaska-na-tema-standardy-v-socialnich-sluzbach-CL1183/