Screeningové testování v lednu 2022

spsoaub Novinky

  • V období od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022 probíhá antigenní testování žáků dvakrát v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.
  • V období od 17. 1. 2022 probíhá antigenní testování žáků jedenkrát týdně, vždy v pondělí. 
  • V obou testovacích obdobích se nově testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci.

  • Testování nemusí podstoupit žák, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na p řítomnost viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.​