Škola ve školce

spsoaub Novinky

    17.3. 2016 připravila třída SC 2 pro děti v Mateřské škole, Obchodní v Uherském Brodě program Škola ve školce aneb škola hrou.

   Tři skupinky studentů si rozdělily práci do tříd. Čekaly je smíšené skupinky spojených tříd. Takže obecenstvo bylo obsáhlé.

   První třída měla ve svém rozvrhu český jazyk formou doplňování pracovních listů. Potom na děti čekala pastelková matematika. Další byla angličtina se zvířaty a písnička. Přírodověda byla o domácích zvířatech a zvířatech ve volné přírodě.  

   Druhá třída měla přírodopis také, ale z pohledu rostlinné říše. Český jazyk ukázal žáčkům první písmena abecedy. Hudební výchova byla s pohybem. Matematika byla formou pracovních listů – tvary a hry s barevnými tečkami. Angličtina byla s výukou abecedy, barev a počítání.

   Třetí skupinka měla angličtinu – učila barvy a zvířata. Matematika počítala s molekulami a dokreslovala obrázky s hádankou. Tělocvik začal rozcvičkou na písničku. Pohyb zakončila relaxace.

   Za SC2 Leona Kadlčková