Školní kolo Strojírenské olympiády

spsoaub Novinky

V tomto školním roce se z epidemiologických důvodů opět neuskutečnilo krajské kolo Strojírenské olympiády. My se však rozhodli, že naše strojaře o tuto náročnou soutěž neochudíme a uspořádali jsme školní kolo podle pravidel kola krajského.

Soutěž spočívala v tvorbě 3D modelu a výkresu klikové hřídele, následoval test, který obsahoval otázky ze všech odborných předmětů. Poslední olympijskou disciplínou byla tvorba výkresové dokumentace pro 3D model součásti.

Soutěžící byli limitování časem a občas i absencí prezenční výuky ve třetím ročníku. Přesto se jim podařilo dosáhnout krásných bodových výsledků.

Po sečtení všech úkolů byli vyhodnoceni tři nejlepší:

  1. místo Jakub Hrošík, třída S4A
  2. místo David Páč, třída S4A
  3. místo Gabriela Gabrhelová, třída S4B

Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za aktivní účast.

Velké poděkování patří firmám Evektor a Česká zbrojovka, které nás dlouhodobě podporují nejen odměnami do soutěží.