Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

spsoaub Novinky

Včerejší den se zapsal do paměti absolventů maturitních oborů strojírenství, mechanik elektrotechnik a veřejnosprávní činnost jako den završující čtyřleté středoškolské studium.

První úspěšní absolventi roku 2021 a současně i první úspěšní absolventi online distančního studia naší školy si převzali maturitní vysvědčení z rukou ředitele školy za doprovodu třídních učitelů. Společnost jim přitom dělali členové rodiny a nejbližší přátelé.

Slavnostní ceremoniál byl umocněn krátkým ohlédnutím do zážitků studentských let, moudrou poezií, majestátními tóny české a studentské hymny i rozvážnými slovy ředitele školy.

Vybraným studentům se pak navíc dostalo zvláštního ocenění v podobě Ceny děkana Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za mimořádné výsledky v rámci studia i mimo něj. Dalšími maturanty, kteří si odnesli příjemnou odměnu za svou příkladnou snahu a úsilí v rámci praxe, byli studenti zapojeni do stipendijního programu Firemní žáci. Ti získali hodnotnou pozornost od svých možných budoucích zaměstnavatelů.

S našimi absolventy se tímto loučíme. Gratulujeme k úspěšnému získání maturitního vysvědčení a do dalších let přejeme hodně studijních i pracovních úspěchů.

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-35076/img/360072aa75ddaf300436cd2114ec4e7e.jpg