Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

spsoaub Novinky

Středa 25. 5. 2022 se zapíše do paměti studentů tříd VS4, SC4, ME4 a S4B jako den oficiálního ukončení středoškolského studia.

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení se konalo v moderních prostorech školní auly za účasti rodiny a přátel. Doklad o úspěšně složené zkoušce z dospělosti si studenti převzali z rukou ředitele školy za doprovodu třídních učitelů. Slavnost provázel bohatý program složený z poezie, hudby, prezentací fotek i projevů plných motivace, cenných rad a gratulací.

Některým studentům se navíc dostalo zvláštního vyznamenání v podobě Ceny děkana. Tu jim přijeli osobně předat děkan FAI UTB doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. a děkan FAME UTB prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

Naše škola je v propojení s vysokými školami již řadu let. Studentské stáže, exkurze, společné projekty, edukační programy či výměny zkušeností. To vše a mnohé další tvoří základní pilíře této prospěšné a obohacující spolupráce. V rámci intenzivního partnerství s Univerzitou T. Bati ve Zlíně jsme se navíc před lety stali její Fakultní školou.

Věříme, že roky strávené na SPŠOA se stanou i pro letošní absolventy SPŠOA krásnou a nezapomenutelnou vzpomínkou, ke které se budou vracet ještě řadu let.