Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

spsoaub Novinky

Minulý čtvrtek jsme se rozloučili s poslední třídou letošních maturantů. Žáci oboru mechanik elektrotechnik převzali svá maturitní vysvědčení z rukou ředitele školy a definitivně tak ukončili svůj čas strávený na SPŠ.

Této tradiční události se zúčastnili nejenom maturanti, ale také jejich blízcí z řad rodinných členů a kamarádů.

Slavnostní předávání bylo umocněno krátkým ohlédnutím do nedávných studentských let, moudrou poezií, líbeznými tóny české a studentské hymny i rozvážnými slovy vedení školy.

Jeden z žáků si dokonce odnesl ocenění děkana Fakulty aplikované informatiky Univerzity T. B. ve Zlíně, doc. Ing. Jiřího Vojtěšky, Ph.D., a to za nejlepší maturitní práci.

Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších studijních a pracovních let.