Slavnostní ukončení studia studentů Univerzity třetího věku

spsoaub Novinky

Včera odpoledne slavnostně završili své dvouleté studium studenti Univerzity třetího věku.

Obor Člověk a zdraví – Psychologie pro třetí věk tak úspěšně ukončilo 27 studentů z původních 60. Slavnostní předávání probíhalo v majestátních prostorech sloupového sálu uherskobrodského muzea za přítomnosti zástupců z řad pořadatelů, kterými jsou Univerzita T. B. ve Zlíně, město Uherský Brod a naše škola.

Svá osvědčení si tak studenti převzali z rukou Romana Prokopa, viceprezidenta Asociace univerzity třetího věku České republiky a člena Rady U3V UTB; Adriany Knápkové, prorektorky pro vnitřní a vnější záležitosti UTB a předsedkyně Rady U3V; Davida Surého, uvolněného radního města UB a Lucie Dubravové, zástupkyně ředitele SPŠOA. Celým ceremoniálem pak provázela Jarmila Hřebíčková, realizátorka U3V na UTB Zlín.

Program setkání zahrnoval pochvalné projevy hostů na adresu úspěšných studentů i důstojné tóny státní a studentské hymny. Absolutní třešínkou na dortu však byla závěrečná řeč zástupců z řad absolventů, při které nechyběly slzy dojetí a opakovaná slova díků. Studenti vyzdvihovali především kvalitu výuky, profesionalitu a ukázkový přístup svého vyučujícího Jiřího Hřebíčka.

Z našeho pohledu musíme ocenit nejenom samotné odhodlání a chuť seniorů zapojit se do celoživotního vzdělávání, ale také, a to především, bravurní zvládnutí překážek týkajících se nečekané distanční výuky.

Tímto všem srdečně gratulujeme a děkujeme za uplynulou spolupráci. Věříme, že čas strávený na Univerzitě třetího věku byl pro všechny studenty nenahraditelným přínosem, který obohatil nejenom jejich mysl a vědomí, ale také společenský život.

V příštím roce se mohou zájemci o vzdělávání na Univerzitě třetího věku těšit na téma Právo.

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-35695/img/988f07e094c5eff32c1188fb4b97d984.jpg