Slovenská spolupráce

spsoaub Novinky

Již podruhé se ve druhém pololetí tohoto školního roku uskutečnila výměnná odborná stáž pedagogů a žáků z naší partnerské školy SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom.

Pedagogové a žáci studující obory obráběč kovů a strojní výroba na naší škole absolvovali týdenní praktickou výuku za využití nově vytvořených učebních materiálů a díky projektu pořízenému vybavení.

Učební materiály a nově pořízené vybavení odpovídá současným trendům ve strojírenství.

Výměnné stáže byly realizovány v rámci projektu přeshraniční spolupráce Centra společné odborné přípravy
a výuky inovativních technologií.