Sociální činnost hraje divadlo

spsoaub Novinky

Třída SC4 oboru sociální činnost v minulém školním roce odstartovala akci zážitkového programu pro druhý stupeň základních škol.

V letošním školním roce převzala SC3 žezlo a pokračuje dál.

Oč se jedná, když k nám přijdou ze základek?

Třída sehrává divadelní představení v tématice nešvarů dnešní doby.

Po divadle následuje rozdělení do skupinek. Žáci postupně navštěvují šest stanovišť, která se nesou v tématice drog, násilí, šikany, xenofobie, poruch příjmů potravy a záškoláctví.

Nakonec si každý student vytvoří plán svého života a vyhodnotí jej.

Za třídy SC3 a SC4 Leona Kadlčková