Mezinárodní šetření PISA odhalilo skutečný potenciál našich žáků

admin Novinky

Již v tuto chvíli se firmy mohou těšit na vysoký potenciál kvalitních zaměstnanců z řad našich žáků. Důkazem toho jsou výsledky mezinárodního šetření  gramotnosti – PISA 2022, kterého se zúčastnilo celkem 10 700 žáků ze 430 základních a středních škol České republiky.

Za naši školu byli do tohoto výzkumného projektu OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) zapojeni žáci prvních ročníků učebních oborů. Průzkum se zaměřoval na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost.

Zvláštní důraz byl pak kladen na oblast matematiky, přičemž hlavní otázkou se stal vztah žáka ke schopnosti matematického uvažování v reálných životních situacích.

Výsledky šetření dopadly pro naše žáky více než na výbornou. Stali jsme se absolutními jedničkami ČR v kategorii matematické i čtenářské gramotnosti nematuritních oborů. Ve třetí kategorii zaměřující se na oblast přírodních věd jsme se rovněž umístili na stupních vítězů a obsadili stříbrnou pozici.

Žákům gratulujeme a těšíme se z jejich velkolepého úspěchu! Věříme, že kvalitní podmínky vzdělávaní, které pro ně zajišťujeme, jim budou i nadále pomáhat v rozvíjení jejich potenciálu.

Špičková výuka, moderní technologie a individuální přístup – to jsou základní pilíře SPŠOA, na které vsadili naši talentovaní žáci a jejich rodiče. My jsme naopak potěšeni tím, že můžeme budovat dobré jméno školy, mimo jiné na kvalitních základech našich žáků.

 

 PISA 2022 – ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE