Stali jsme se FAKULTNÍ ŠKOLOU Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

spsoaub Novinky

Možnost poznat prostředí vysoké školy zblízka – taková šance se nabízí studentům naší školy.

V loňském roce jsme se stali první FAKULTNÍ ŠKOLOU Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Nyní jsme tento prestižní statut rozšířili o další fakultu Baťovy univerzity – Fakultu aplikované informatiky. Stalo se tak 19. října 2016 při příležitosti 10. výročí jejího vzniku.

Tato úzká spolupráce představující propojení středoškolského a vysokoškolského studia se zaměřuje především na podporu zájmu studentů středních škol o studium technického charakteru. Hlavními oblastmi zájmu jsou informatika, automatizace, kybernetika, elektrotechnika a bezpečnostní technologie.

Díky tomuto partnerství mohou naši studenti absolvovat návštěvy a exkurze na fakultě, účastnit se přednášek, konferencí a workshopů nebo se zapojit se do studentských projektů spolu s ostatními vysokoškoláky. O chvíle vzrušení a zdravý dynamický náboj se dále postarají talentové soutěže či ročníkové projekty.

Spolupráce se dále rozvíjí i v oblasti praxe, výzkumu, výuky a poradenství.

AJé

Podívejte se na několik snímků z tohoto slavnostního aktu, kterého se v zastoupení ředitele školy účastnil jeho zástupce, Petr Matěk.

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-15253/img/906b8c150a583c6406ca881d0bdba5f9.jpg