Startujeme nový projekt

spsoaub Novinky

Podstatou tohoto inovativního projektu, který bude realizován v období 01/2018 – 12/2019 je spolupráce, výměna zkušeností a informací mezi školami i jejich spolupracujícími firmami. Součástí je rovněž společná výuka, včetně sdílení výukové techniky, metod i vybavení. Dále pak přenos požadavků trhu práce na školskou teorii.

Uvedené činnosti budou probíhat formou výukových technologických center, která vzniknou na obou školách. Základem bude stávající vybavení, výukové podmínky a zkušenosti. Na naší škole to bude centrum pro CNC technologie. Oproti tomu na partnerské SOŠ Obchodu a služeb v Novém Mestě nad Váhom centrum pro autoopravárenství. Uvedené oblasti se vždy vyučují i na partnerské škole, ale vybavení a podmínky pro výuku nedosahují takové úrovně jako u školy, která bude pro danou oblast technologickým centrem. Cílem je zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce a zvýšení uplatnitelnosti absolventů. Celkový rozpočet je stanoven na téměř 200 000 eur.

.