Stáž v Poslanecké sněmovně aneb Týden v politice

spsoaub Novinky

Ve dnech 21. 10 – 25. 10. 2019 se v rámci odborné praxe žáků studijního oboru  Veřejnoprávní činnost uskutečnila velmi zajímavá stáž našeho žáka Adama Kazíka (VS3) v Poslanecké sněmovně v Praze. Celá akce byla dojednána a zaštítěna panem poslancem Mgr. Petrem Gazdíkem. Program byl velmi bohatý a hlavně pro žáka velmi přínosný. Adam byl vlastně celý týden „v patách“ panu Gazdíkovi a jeho asistentovi panu Smetanovi. Co to znamenalo v praxi? Nejprve soukromá prohlídka Poslanecké sněmovny s panem Gazdíkem, dále účast na veřejném zasedání PS, návštěva pana prezidenta v PS při příležitosti schvalování státního rozpočtu, dále účast při natáčení duelu pana Gazdíka a pana Juříčka v televizi Seznam, účast na schůzi STANU, kde probíhala debata o  aktuálních prioritách této politické strany, prohlídka kanceláří a pracoven poslanců STANU, účast na schůzce na ministerstvu vnitra a mnoho dalších zajímavých aktivit, kam by se běžně žáci nedostali. Velký dík patří panu poslanci Gazdíkovi a jeho asistentovi panu Smetanovi, kteří se celé dny věnovali našemu stážistovi a připravili mu opravdu nevšední a zajímavý pohled na práci jednak Poslanecké sněmovny a jednak na práci našich poslanců.