STOČ – 20. 4. 2017

spsoaub Novinky

Ve Zlíně se konal 22. ročník mezinárodní soutěže pro studenty středních a vysokých škol STOČ (Studentská tvůrčí a odborná činnost). Této soutěže se účastnilo 45 studentů ze sedmi vysokých škol a 17 studentů z pěti středních škol. Soutěžní práce byly zpracovány na velmi vysoké úrovni a součástí hodnocení byla i vlastní prezentace a textová dokumentace.

Naši školu reprezentovali žáci ze třídy ME4. Výborné třetí místo ve velmi velké konkurenci získal Vít Švestka s LED panelem, který na naší škole představil již v rámci výstavy PRAMAKON.

Perfektně zorganizovanou soutěž hostila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta aplikované informatiky a významně ji podpořilo osm sponzorů, kteří předali věcné i finanční odměny.

Příští ročník proběhne ve VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Kai