Strojírenská technologie prakticky

admin Novinky

Moderní technické vybavení naší školy nám umožňuje zahrnout praktické ukázky i do výuky teoretických předmětů. Přesvědčili se o tom naši prváci oboru strojírenství, kteří v předmětu strojírenská technologie právě probírají zkoušky mechanických vlastností materiálů.

O názorné ukázky měření pevnosti a tvrdosti materiálů jsme poprosili pana učitele Urbánka, který formou poutavého výkladu na názorných příkladech vysvětlil žákům mimo jiné chování různých materiálů při tahovém namáhání, ale i to, že ne všechny těžké kovy jsou tvrdší a pevnější než ty měkké.

Tam, kde to jde, se snažíme o maximální propojení teorie s praxí. Určitě i tady platí, že lepší jednou zažít, než třikrát číst.

Petra Janíčková