Studenti ve světě psí terapie

LSekaninova Novinky

V pátek 10. května 2024 se do třídy SC2 vnesla vlna psí radosti a poznání. Navštívili nás canisterapeuti z Bratrstva psích tlapek, z.s. Celou besedu vedla paní Petra Benešová se svými kolegy a snažila se co nejvíce studentkám zprostředkovat fascinující svět zooterapie.

Beseda se zaměřila na různé aspekty zooterapie, zejména na canisterapii a její využití v přímé péči o různé typy klientů. Studentkám byly představeny jednotlivé metody canisterapie, způsoby práce s klienty různého věku a různých potřeb. Seznámily se také s knihami, které byly v Bratrstvu psích tlapek napsány, což jim ukázalo pestré možnosti činností při práci s dalšími cílovými skupinami klientů. Studentky velmi zaujalo povídání o canisterapeutických zkouškách a požadavcích na psa i jeho pána. Největší dojem ale zanechali samotní psí terapeuti. Studentky mohly pejsky krmit, mazlit se s nimi, užít si jejich lásku a v závěru se svěřovaly, jak moc jim psí kamarádi pomohli uvolnit se od stresu a napětí.

Toto dopolední setkání bylo velkou zkušeností pro všechny zúčastněné. Beseda studentkám pomohla lépe porozumět pozitivnímu vlivu psů na lidské zdraví a ukázala jim další možnosti, jak pomáhat druhým.

Velké poděkování patří našim přednášejícím hostům, kterými byli Petra Benešová, Pavel Janošek, Sára Tomičová a jejich čtyřnozí terapeuti.

L. Sekaninová