Stužkovací večírek

spsoaub Novinky

Po 5 letech jsme se jako třída sešli na této slavnostní události. Začátek byl v 18:30 na Kolibě U Luxů v Újezdci. Jakmile všichni dorazili, nastalo to, na co se čekalo – stužkování mečem. Tím jsme byli panem ředitelem pasováni do role maturantů. Řekl: ,,Bez vás to nepůjde, budeme na vás klást velké nároky, tak se snažte tuhle cestu dokončit. Dobré vztahy a dosáhnutí výsledku jsou klíčem k úspěchu.“ Na jeho slova navázala paní učitelka Vaculíková, která je a bude naší oporou při ní. Následoval projev Aleše Mičíka – předsedy třídy. Řekl: ,,Buďme kamarádi a zahoďme přehnané chování mezi žáky a učiteli. Oni viděli náš fyzický tak psychický rozvoj. Děkujeme všem kantorům za ta léta zkušeností, které nám předali a hlavně panu řediteli za poskytnutí studijního zázemí jakého se nám dostalo.“ Poté z našich úst zazněla hymna Gaudeamus igitur, která jej chytila za srdce, protože se projevila kultura školy. Celý večer se nesl v duchu hesla ,,nás dokonalých je málo.“ Všichni se bavili, jídla a pití bylo dostatek. Nakonec jsme poslali do nebes lampion pro štěstí, kde se napsala jména 13 absolventů, kteří ho budou potřebovat.

Lukáš Lekeš, student P2