Technické muzeum Brno

spsoaub Novinky

Ve středu 21.11. vyrazily třídy S1A a S1B na výlet do Brna. Hlavním cílem bylo Technické muzeum, které nabízí 16 stálých expozic a  Technickou hernu. Nejdříve se žáci rozdělili na 2 skupiny a společně s lektory absolvovali výklad o parních strojích a historických automobilech.

Poté se všichni rozprchli do 3 pater rozlehlé budovy, kde každého zaujalo něco jiného – veteráni, letadla, expozice optiky, stará řemesla, výstava Brno na 2 kolech, historie kovolitectví, expozice historických hodin….zkrátka bylo se na co dívat a co prozkoumávat.

Velký úspěch sklidila historická stereovize, předchůdkyně biografu, kde jsme mohli sledovat nádhernou přírodu Švýcarska v 3D.

No a nakonec jsme i televizní hvězdy – brněnská televize totiž právě v prostorách muzea natáčela pořad o technice.

Na závěr výletu do Brna nechyběla ani návštěva vánočně vyzdobené Vaňkovky a pak už nás čekala jen cesta vlakem domů.

LV a BS