Téma k zamyšlení

admin Novinky

Studenti SC3B se v rámci svého vzdělávání účastní i soutěží, které vyžadují jejich vlastní úvahu nad někdy i závažným společenským jevem.

Letos zpracovávají nabídku témat, která vede myšlenky k:

– památným místům v České republice,

– životu člověka jiné národnosti,

– tématu války a i válečných traumat jako jsou třeba Lidice za druhé světové války.

Soutěž je organizovaná Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstvem kultury ČR a je podpořena MŠMT.

Za SC3B Leona Kadlčková