Termíny podzimních maturit a závěrečných zkoušek

spsoaub Novinky

Termíny maturitní zkoušky – Podzim 2013

  • 2. – 5. 9. 2013 – Didaktické testy a písemné práce Státní části MZ
  • 6. + 9. 9. 2013 – Praktická maturitní zkouška        
  • 11. + 12. 9. 2013 – Ústní část maturitní zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek – Podzim 2013

  • 4. 9. 2013 – Písemná část
  • 5. + 6. 9. 2013 – Praktická zkouška
  • 10. 9. 2013 – Ústní zkouška