Tři roky s DofE na SPŠOA Uherský Brod

LSekaninova Novinky

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Když jsme v září 2021 s tímto mezinárodním programem u nás na škole začínali, měli jsme spoustu otázek a neprošlapanou cestičku. Pomoc nám poskytla regionální manažerka, která vše vysvětlila a radila po celý školní rok. V prvním roce se přihlásilo 19 nadšenců a z toho 12 získalo bronzový odznak na slavnostní ceremonii ve Zlíně.

Co se týká aktivit, studenti si je vybírají pravdu různorodé. V oblasti pohybu jsou to všechny možné druhy sportů od fotbalu po fitko, v dovednostech převládá studium cizích jazyků, hra na hudební nástroje, vaření, fotografovaní nebo natáčení videí.

V oblasti dobrovolnictví vedou ekologické aktivity, ale i práce v domovech seniorů nebo Charitě.

V létě o prázdninách vyrážíme na expedice, například do Beskyd. Tyto mají většinou ekologický cíl.

Po druhém roce pilné práce získalo dalších 10 studentů bronzovou a stříbrnou cenu. V třetím roce jsme nabrali nové zájemce, někteří pokračovali ve stříbrné úrovni a dvě maturantky se pustily do plnění zlaté úrovně.

Kromě vlastní práce v projektu se naši dofáci zapojují do dalších aktivit, většinou charitativních. Spolupořádáme bazary, podílíme se na Kabelkovém veletrhu pro Naději Zlín, pečeme perníčky do Domova seniorů.

Jsme moc pyšní na všechny studenty zapojené do programu a jejich úspěchy.

Děkujeme Míši Turkové, skvělé krajské koordinátorce, za cenné rady a podporu.

Ing. Lenka Vašků, školní koordinátorka