Třinecké železárny

spsoaub Novinky

Železárny, ocelárny, kontilití, válcovny… Všechny tyto provozy navštívili žáci prvního ročníku strojírenských oborů naší školy.  V areálu Třineckých železáren podnikli zajímavou cestu, na které se z „obyčejného kamene“ stane ocelový výrobek.

Páni průvodci exkurzi zahájili u vysoké pece, která vyrábí z rudy a uhlí surové železo. Že je vysoká pec hodně vysoká, to se učí právě v prvním ročníku, ale vidět padesátimetrový ocelový kolos na vlastní oči, to je zážitek, který pouhá teorie nenahradí. Po prohlídce „velína“ vysoké pece, odpichu železa a utěsnění pece jsme se vydali na další část provozu, a to do oceláren. Zde se v kyslíkových pecích ze surového železa stává ocel, která po částečném ochlazení na 1300 °C dostává tvar předvalků. Z těch se následně ve válcovnách vyrábějí konečné polotovary, jako jsou kolejnice, tyče různých profilů a dráty.

Plni nových zážitků jsme se vrátili domů a věříme, že naše prváky už nepřekvapí odborné pojmy, jako jsou ingot, sochor, struska, odpich, výfučna, nístěj a mnohé další.

                                                                                                                                 paní učitelka Petra Janíčková