Tvoje volba

admin Novinky

Stalo se již tradicí, že každým rokem vítáme u nás ve škole žáky základních škol.
Třída SC3 připravila zážitkový program. Na úvod nacvičila divadelní představení s tématikou drogových závislostí. Poté si třídu rozdělila do menších skupinek. Každá skupinka společně plnila zadané úkoly. Probrala se škodlivost drog, co droga přináší a záhy si bere, do jakých oblastí života zasahuje život se závislostí, no a samozřejmě se probralo, jak je možné se všemu vyhnout, jak drogu odmítnout a žít zdravě.
Po hlavním programu měla skupinka možnost nasát atmosféru v našich odborných učebnách a třeba si i něco vyzkoušet.

Za SC3 Leona Kadlčková