Tvoje volba

spsoaub Novinky

Stalo se již tradicí, že každým rokem vítáme u nás ve škole žáky základních škol.

SC trojka připravila zážitkový program. Na úvod nacvičila divadelní představení s tématikou drogových závislostí. Poté si třídu rozdělila do menších skupinek. Každá skupinka společně plnila zadané úkoly. Probrala se škodlivost drog, co droga přináší a záhy si bere, do jakých oblastí života zasahuje život se závislostí, no a samozřejmě se probralo, jak je možné se všemu vyhnout, jak drogu odmítnout a žít zdravě.

Těší nás, že ohlasy na naše zpracování tohoto tématu máme velmi kladné. A že se k nám každoročně základky rády vrací.

Za SC3 Leona Kadlčková