Úprava komplexní maturitní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura

spsoaub Novinky

Podrobnější informace naleznete na www.novamaturita.cz. Zde je možné také pracovat se zadáními MZ z ČJL za uplynulá období.

Za PK: Monika Vlková

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-5272/img/fe5bf603f22dccc7f46158150b7830ea.png