V Luhačovicích

spsoaub Novinky

    V Luhačovicích byl otevřen nově postavený domov pro seniory. Zařízení slouží čtyřem desítkám seniorů se sníženou soběstačností, jejichž stav vyžaduje stálou pomoc jiné osoby.

    V pondělí 29.2. 2016 se do těchto prostor podívala SC1. V zařízení nás přivítala paní ředitelka Mgr. Marta Ševčíková.

    V prostorách nás provázela sociální pracovnice Naděžda Martincová. Která je dlouholetou, zkušenou pracovnicí v zařízení. V prohlídce nám dala nahlédnout do všech přístupných místností a pokojů. Největší zájem vzbudil reminiscenční pokoj.

   Reminiscenční terapie je cílená a záměrná práce se vzpomínkami. Vybavování vzpomínek pomáhá seniorům překonat těžkosti věku.

    Za SC1 Leona Kadlčková