Ve třídě ME2A ochutnávali ve fyzice atomy!

admin Novinky

Psal se rok 1903, když anglický fyzik Sir Joseph John Thomson si začal vytvářet své vlastní představy o tom, jak vlastně vypadají atomy. Jeho představa byla taková, že atomy vypadají jako tradiční anglický puding a pevné ingredience jako různé ovoce a oříšky představují elektrony se záporným elektrickým nábojem, které obklopuje upečený korpus s kladným elektrickým nábojem. Thomsonův model atomu byl proto později nazván jako Plum pudding model tedy Pudinkovový model atomu.

No a právě takový nepovinný úkol dostali kluci ze třídy ME2A v hodině fyziky, kde se právě touto problematikou zabýváme – tedy vytvořit originální model atomu podle pana Thomsona.

Perfektně se tohoto úkolu zhostil David Man, který nám přinesl jeho pudinkový model atomu ukázat přímo v originálním tvaru a nejen to, o svůj model se podělil s celou třídou. A jak chutnal? Přímo výtečně! Podívejte se sami…

Ondřej Jeřábek, učitel