VS1 a VS2 na Krajském úřadě ve Zlíně

LSekaninova Novinky

V pondělí 26. 6. 2023 uskutečnily třídy VS1 a VS2 velmi zajímavou exkurzi na KÚ Zlín. Pověření pracovníci nám představili státní správu, kterou kraj vykonává v přenesené působnosti a výkon samosprávy v samostatné působnosti. Svezli jsme se Baťovým výtahem a ze střechy tzv. jednadvacítky jsme se pokochali výhledem na krajské město Zlín.

J. Hozák, A. Buráňová