Výuka „ad fontes“

spsoaub Novinky

Chcete-li něco pochopit opravdu důkladně, od základu, je nejlepší jít přímo k pramenům – ad fontes.

A to si vyzkoušela třída K 1 v uplynulém týdnu. Se svou vyučující českého jazyka a literatury absolvovala dvě exkurze. První, v úterý 28. května, je zavedla do Knihovny Františka Kožíka v Uh. Brodě. Tady se žáci dozvěděli něco o historii knihovny i Panského domu, ve kterém knihovna sídlí. Ale hlavně si mohli projít jednotlivá oddělení knihovny s odbornou literaturou, beletrií i poezií, část knihovny věnovanou časopisům a novinám a také oddíl plný audioknih. Našli se i zájemci, kteří si hned vyřídili čtenářský průkaz.

Druhá exkurze, ve čtvrtek 30. května, se konala do Muzea JAK v Uh. Brodě.  Žáci si připomněli, co se už o Komenském naučili – a za to je pochválila i paní průvodkyně, protože správně odpovídali na otázky o životě a díle tohoto významného rodáka z našeho regionu. Ale ani u otázek, které se týkaly tak trochu dějin města Uherský Brod, se žáci nenechali zahanbit.

Co dodat? Obě exkurze splnily svůj účel a určitě bychom si vysloužili i pochvalu od samotného „Učitele národů“, protože jsme se vyučovali konkrétně, aktivně, názorně a také zábavně. Zkrátka – škola hrou!

Mgr. Alena Dulínková