Za poznáním do Zlína

spsoaub Novinky

Třídy S2 a S3 se v doprovodu odborných učitelů vydaly na zkušenou do krajského města, kde téměř vedle sebe v Baťově areálu sídlí dva strojírenské podniky, kovárna Viva a Geniczech-M.

Kovárna Viva s více než 400 zaměstnanci zhotovuje zápustkové výkovky pro přední světové automobilky, součástky pro hydraulické motory, železnice, protetiku a další. Prošli jsme si celý technologický proces výroby – od konstrukce, kde se navrhují tvary forem, přes výrobu a údržbu zápustek, samotné kování, obrábění výkovků, dokončovací operace a kontrolu hotových výkovků. Neméně zajímavé bylo i menší firemní muzeum. Seznámení s firmou si vzala na starost paní personalistka Ladislava Kašíková, provozem nás provedli zkušení konstruktéři a průběžně zodpovídali zvídavé dotazy.

Firma Geniczech-M je zaměřena především na přesné obrábění výrobků z nerez oceli, konstrukčních ocelí a hliníku. Zaměřují se na tvarově i výrobně složité součástky, které jsou zde pro technology i obsluhu CNC strojů tou pravou výzvou. Výrobní program mají docela náročný, obrábět turbínu nedokáže jen tak někdo. Velkou část výroby tvoří části strojů pro potravinářský průmysl, např. i Kinder čokolády díky ní vznikají. Po firmě nás provedl samotný ředitel společnosti pan Robert Havlík v doprovodu paní personalistky Ing. Evy Brodové. Oba nám poutavě představili vize firmy i náplň práce v jednotlivých profesích a možnost růstu.

Studenti si ověřili nejenom teoretické znalosti ze školy, ale i to, že si zvolili svůj obor správně. Vzdělaných technologů, konstruktérů a metrologů je nejenom v obou těchto firmách stále potřeba.

Petra Janíčková, učitelka