Začínaly se strojírenstvím na naší škole a jsou úspěšné

spsoaub Novinky

Obor strojírenství na naší škole úspěšně absolvují nejenom kluci, ale i holky. Nás tím víc těší, že právě tyto absolventky ve strojírenství pokračují ať už dalším studiem nebo nastoupí rovnou po maturitě pracovat v oboru. Čtyři krátké příběhy našich absolventek nás jen utvrzují v tom, že holky na techniku určitě patří, jak je patrné z názvu předchozího příspěvku.

Před více než pěti lety maturovaly rovnou tři strojařky. Dvě z nich v létě dokončily magisterská studia a získaly inženýrský titul, třetí již od maturity pracuje na metrologii ve firmě Kasko.

Tereza Bobčíková studovala na UTB ve Zlíně, a to – Procesní inženýrství – obor Konstrukce technologických zařízení. V současné době ve firmě Nejkov v Bojkovicích pracuje jako konstruktér – technolog, přípravář výroby. Její náplní práce je rovněž komunikace se zákazníky a domlouvání kooperace.

Ivana Jančářová získala tamtéž inženýrský titul studiem oboru Řízení jakosti a nyní pracuje v rodinné firmě Inreka plošiny.

Třetí z nich, Lenka Gregorová, již od maturity působí jako referentka měrového střediska ve firmě Kasko, kde už při nástupu zúročila své školní znalosti z obsluhy měřicích strojů. Měří na 3D optických i dotykových přístrojích, scaneru a konturografu.

O dva roky později na naší škole maturovala Kateřina Jurásková, která ve firmě CZ-SKD Solutions, a.s., pracuje jako metrolog. Náplní její práce je měření na 3D souřadnicovém stroji a kalibrace měřidel.

Na začátky „našich strojařek“ se můžete podívat v archivním videu. Přiložené fotky jsou ze současnosti.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=EQgrIpqxKgM&list=PLICJECoURJ_YTZ7YMmjbkhTlWOQ87yV_w&index=44

Máme radost, že se holkám daří a i letos na jaře naše brány opustí další dvě studentky oboru strojírenství. Listopadový den otevřených dveří navštívily školu další zájemkyně o tento obor a my čekáme, zda se přidá některá další, třeba najde inspiraci v kariéře našich absolventek.   

No a kam všude strojařské cestičky zavály naše mužské absolventy, o tom vám povíme někdy příště.

Petra Janíčková