Zahájili jsme druhý ročník Univerzity třetího věku

spsoaub Novinky

V minulém týdnu jsme navázali na slavnostní ukončení prvního cyklu Univerzity třetího věku a otevřeli její druhý ročník. Naše škola, město Uherský Brod a UTB Zlín, tak nadále pokračuje ve spolupráci na tomto úspěšném a společensky prospěšném projektu.

Nové, ale i stávající studenty čeká dvouleté studium na téma Právo pod vedením JUDr. et Mgr. Libora Šnédara, Ph.D. z Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Výuka bude opět probíhat v prostorech Obchodní akademie, a to v rámci dvou hodin každou druhou středu v měsíci.

Do aktuálního ročníku studia třetího věku se zapojila dvacítka aktivních seniorů, kteří si uvědomují, že vzdělávání je procesem celoživotním, nezbytným pro udržování zdravého ducha a bystré mysli.

Přejeme všem hodně sil a elánu do nadcházejícího studia.