Zapoj se do mezinárodní soutěže

admin Novinky

Zapoj se do soutěže „Mladí fotografují památky“.
Akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.

Technické specifikace soutěže pro rok 2023:

Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel v dubnu 2023 v Praze.
Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:
Téma: Architektonické dědictví
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit: 21 let

Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 10. 3. 2023

V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz nebo přes mobilní aplikaci dostupnou na webových stránkách, konkrétně: https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/mladi-fotografuji-pamatky-2023/ nebo v Apple store a Google Play pro Android či iOS.

• Účastník se může registrovat na webových stránkách nebo pomocí aplikace. Po registraci používá již jen unikátní přihlašovací kód.
• Účastník může svoji registraci provést jak na webových stránkách, tak v mobilní aplikaci.
• Po přihlášení může účastník vkládat nebo mazat již vložené fotografie až do uzávěrky – jak v aplikaci, tak na webových stránkách.
• Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie.