Zavzpomínejte s námi

spsoaub Novinky

Zavzpomínejte společně s námi na našeho milého kolegu, přítele a oblíbeného učitele

Dalibora Janůše.

V našich srdcích a vzpomínkách zůstaneš navždy…

*