Absolventi, kteří se stali inspirací

spsoaub Novinky

Včera dopoledne se žáci 3. a 4. ročníků setkali s naším bývalým žákem, absolventem učebního oboru Univerzální obráběč kovů, Prof. Ing. Miroslavem Píškou, CSc., který v současnosti působí jako ředitel Ústavu strojírenské technologie na FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT BRNO.

Profesor Píška s sebou přizval i další absolventy naší školy, kteří dnes vlastní významné strojírenské firmy nebo v nich působí na nejvyšších manažerských pozicích.

Toto setkání, které zahrnovalo poutavou prezentaci o podstatě vysokoškolského studia, přehled studijních oborů či možnosti vysokoškolských zahraničních projektů, mělo za účel inspirovat a motivovat žáky k úspěšné profesní budoucnosti, a to prostřednictvím životních zkušeností těch osobností, které získaly základ svého vzdělání právě u nás ve škole.