Velký úspěch našeho studenta na mezinárodní soutěži AAD 2018

spsoaub Novinky

Na fakultě Strojního inženýrství VUT v Brně se konal 24. ročník soutěže studentů a učitelů středních škol ve 2D kreslení, 3D modelování a  prototypingu s využitím 3D tisku. V letošním roce soutěž opět pořádala společnost Computer Agency. Čtyř soutěžních kategorií se zúčastnilo celkem 34 škol z celé České a Slovenské republiky.

Senzačního úspěchu dosáhl student třetího ročníku oboru strojírenství Martin Juračka, který se zúčastnil soutěže prototyping s využitím 3D tisku.  Tato soutěžní kategorie je kvůli své časové náročnosti rozdělená do dvou dnů. První den měli studenti za úkol promyslet, zkonstruovat a poté odeslat do tiskárny součásti potřebné k sestavení trebuchetu, což je středověká obléhací zbraň podobná katapultu. 3D tiskárny přes noc pilně pracovaly a soutěžící tak druhý den z vytištěných dílů a dalších povolených pomůcek sestavovali a testovali svoje zbraně. Vítězná zbraň musela vymrštit projektil do co největší vzdálenosti. Že se nejedná o náhodné vítězství, ale o využití vědomostí a znalostí práce se školní technikou, dokládá skutečnost, že stejnou kategorii před rokem vyhrál rovněž náš student – Ladislav Drozd. Martin obdržel celou řadu hodnotných cen a hlavní cena na něj ještě čeká. Přímo z ústavu konstruování FSI VUT mu přijde potvrzení o přijetí na tuto fakultu, které automaticky obdrží výherci všech tří kategorií.

Ani ostatní dva naši soutěžící se ve výsledkové listině neztratili a naši školu reprezentovali velmi dobře.

Vítaným zpestřením pro naše studenty bylo osobní setkání s ředitelem Ústavu strojírenské technologie panem profesorem Píškou, který nás pozval nejen na krátké posezení, ale i pravý „menzový“ oběd. Na tuto schůzku jsme měli necelou hodinu, i přesto kluci načerpali inspiraci pro svou další kariéru. Pro všechny to bylo druhé setkání s panem profesorem ve dvou dnech. Nejprve jsme jej přivítali na naší průmyslové škole, den později nám naši pohostinnost oplatil na svém ústavu.

Umístění našich soutěžících na výsledkové listině:

1. místo               Martin Juračka                 Rapid Prototyping s využitím 3D tisku (22 středních škol)

10. místo             Pavel Martiš                      2D kreslení (30 středních škol)

15. místo             Konstantin Velican        3D modelování student (32 středních škol)

Všem třem studentům děkuji za vzornou reprezentaci školy a velmi pěkné umístění v první polovině výsledkové listiny. V pořadí škol nám náleží umístění v první desítce.

Petra Janíčková

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-22766/img/927750054b27511724b17143cbfada03.jpg