Adaptační kurzy maturitních oborů

spsoaub Novinky

Pro velký úspěch se i letošní adaptační kurzy konaly jak jinak než na Nivnické riviéře.

Pro studenty prvních ročníků maturitních oborů byl připraven bohatý program plný zábavných aktivit. Procházka, seznamovací hry, sport, opékání buřtů a mnohé další. To vše nahradilo nováčkům SPŠOA dvoudenní studium ve školních lavicích.

Je tedy bezesporu, že první seznamování se spolužáky proběhlo v příjemném a uvolněném duchu. Věříme, že se všem zúčastněným studentům nový start na nové škole líbil a že zážitky z něj jim budou udržovat dobrou náladu ještě po dlouhý čas.

Nyní už zpět do lavic. Začíná nová éra vašeho studentského života.

Brzy dorazí ještě další foto příspěvky – sledujte tuto stránku.:)

Nové příspěvky: