Adaptační kurzy

spsoaub Novinky

Každý rok odstartují nováčci na naší škole tím, že vyrazí na výlet. Ani letos jsme tradici neporušili a vydali jsme se do osvědčené Kordárny ve Starém Hrozenkově a oblíbené Nivnické riviéry. Počasí bylo bláznivé, ale to nálada na adaptačních kurzech také, a tak nic nebránilo tomu, abychom si připravený program užívali plnými doušky.

Díky teplému deštivému počasí jsme se stali neplánovanými houbaři. Na badatelské stezce jsme zabloudili do „horské“ ovčárny, kde jsme doplnili energii čerstvým ovčím sýrem a pořídili jednu „selfí“ s místní krávou. Šli jsme po stopách fialových fáborků, za kterými se ukrývalo plno záludných úkolů a nejen to – sport, noční hry, opékání, denní  i večerní koupání, procházky, volná zábava a mnohé další. Takový byl začátek na nové škole, s novými spolužáky a novými učiteli.

Doufáme, že se všem na prvním společném výletě líbilo a že si každý odvezl svůj vlastní příjemný zážitek, na který bude vždycky rád vzpomínat.

Kdyby snad paměť dobře nesloužila, poslouží malá fotogalerie.

                                                                                                                                                                       AJé