Anglické divadelní představení – The Onlines

spsoaub Novinky

Ve čtvrtek 6. února 2020 jsme zhlédli poutavé divadelní představení – The Onlines. Aktuálnost děje kvitovali jak žáci, tak učitelé. Téma přetechnizované společnosti bylo zpracováno velmi originálně. Hra měla vše, co má mít – vtip, spád i ponaučení.

Naši žáci si pochvalovali, že hře rozuměli jak po stránce jazykové, tak obsahové.

Ač byl příběh dějově jednoduchý, člověk se neubránil emocionální odezvě.

Zároveň The Onlines sloužil jako učební pomůcka. Představení maximálně využívalo slovní zásoby a frází, se kterými se studenti mohou setkat v reálném životě.

Mgr. Iveta Juráková