Je libo veřejnou správu nebo management…

spsoaub Novinky

V rámci spolupráce s Fakultou managementu a ekonomiky na Baťově univerzitě ve Zlíně jsme měli možnost zavítat na den otevřených dveří a podívat se, co nám tato škola může nabídnout.

Zvenčí nás okouzlila nádherná architektura této fakulty. Uvnitř jsme poté zamířili do jedné z modernizovaných učeben, kde nás svou přednáškou Ing. Lenka Smékalová, Ph. D. uvedla do problematiky Evropské unie: Mýtů, dotací a Brexitu. Její zajímavý a poutavý výklad v nás evokoval pocit jako bychom byli opravdu jejími studenty. Ačkoliv by se toto téma mohlo zdát nezajímavé, v jejím podání nás velmi nadchlo.

Jako příklad úspěšného absolventa tohoto oboru se s námi podělila o zkušenosti i Ing. Martina Lekešová, která pracuje pro vládu. Ta nám představila činnosti Eurocentra Zlín. To nabízí semináře, konzultace, veřejné debaty a výstavy se zaměřením na EU.

Pro případné zájemce probíhala i přednáška o všech oborech, které FaME nabízí jako např. Průmyslové inženýrství, Účetnictví a daně, ale hlavně obor, který je nám nejbližší a to Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje.

Co mnohé z nás zajímalo, je možnost dokončení studia na zahraniční univerzitě, program Erasmus a mnohé další výhody života vysokoškoláka.

Už za rok některé z nás čeká výběr vysoké školy a tato škola nás opravdu zaujala! A proto bychom na závěr chtěli poděkovat za tuto možnost a doufáme v další brzkou spolupráci.

                                                         

                                                                                                                                   Třída VS3