Autodesk Academia Desing 2019

spsoaub Novinky

Poslední březnový víkend proběhla na Střední průmyslové škole v Praze na Proseku soutěž v grafických programech společnosti Autodesk.

Naše škola se zapojila do 3 soutěžních disciplín. Byly to: 3D modelování student, 3D modelování pedagog a 2D kreslení student. Na startovní listině se objevilo 23 průmyslových škol z celé republiky. Naši soutěžící se umístili přibližně uprostřed výsledkového pořadí:

8. místo Ing. Petra Janíčková

12. místo Martin Boháč S4 (2D kreslení)

14. místo Martin Botek S4 (3D modelování)

Zadání bylo velmi složité, za šedesát minut se mělo vytvořit několik komponent, které se poté vkládaly do sestav a podsestav. Kluci se snažili o důslednost a kvalitu. Jednotlivé úkoly plnili do posledních detailů, tím jim však unikla kvantita a cenné body. Rozdíly mezi soutěžícími byly velmi těsné.

Soutěž byla doplněna prohlídkou školy, exkurzí do firmy Latecoere Czech, přednáškou pro učitele AAD Fórum a prezentací novinek firmy Autodesk. Ve volném čase soutěžící mohli využít moderně vybavených volnočasových učeben.

Děkuji tímto Martinům za vzornou reprezentaci školy a přeji hodně úspěchů u blížící se maturitní zkoušky.

Petra Janíčková