Bezdomovectví v Uherském Brodě

spsoaub Novinky

  Čtvrtý ročník studentů oboru sociální činnost navštívil uherskobrodské zařízení sociálních služeb pro osoby bez přístřeší.

  Službou nás provedla paní vedoucí Bc. Bohumila Smutná. Uvedla že:

  Cílem nízkoprahového denního centra a noclehárny je nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit.

  Noclehárna představuje sociální zařízení pro lidi bez přístřeší, kteří chtějí přenocovat i někde jinde, než jen na ulici.

  V denním centrum je nabízeno: • poskytnutí jednoduchého jídla • možnost osobní hygieny (osprchování, oholení) • odpočinek (TV, tisk) • sociální poradenství • podpora pro posílení psychické soběstačnosti při řešení krizové situace • podpora pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci • pomoc při vyřizování dokladů a jednáních na úřadech • pomoc při vyřizování umístění do resocializačních zařízení • pomoc při zajišťování ubytování • pomoc při zajištění úvěrové jízdenky do místa trvalého bydliště.

Děkujeme.

Za SC4 Leona Kadlčková