Domácí násilí

spsoaub Novinky

Naše třída SC1, dnes řešila nepříznivou sociální situaci Jakuba

Programem dne byla teorie domácího násilí. Po ní následovala diskuze nad formami těchto situací. A také jsme sestavovali bezpečnostní plán pro oběti.

Poté následoval filmový příběh, který zobrazuje rodinu patnáctiletého Jakuba, která je poznamenána direktivním řízením otce.

Po rozboru filmu následovala práce ve skupinkách k zadaným otázkám. Skupinky se mezi sebou radily.

Nakonec vyvstala otázka:

,,Kam až situace musí zajít, aby si toho všimlo i okolí?‘‘

Za SC1 Leona Kadlčková

Děkujeme metodičce prevence Mgr. Soni Obadalové za nabídku filmu s metodikou.

.