Daruj kostní dřeň a zachraň lidský život

admin Novinky

ZDENA WASSERBAUEROVÁ, patronka a úžasná žena odhodlaně bojující za stále nové a nové dárce pro Nadaci transplantace kostní dřeně, navštívila naši školu. Jako své hosty si na páteční besedu motivující k tomu, aby se člověk stál novým dárcem, přizvala studenty 4. ročníků.

Co je hlavní náplní nadace? Kdo se může stát dárcem? Jak vše probíhá? Bolí to? Ublíží mi to? To vše, včetně zábavných a bohužel i smutných historek ze života, se dozvěděli  studenti během sezení s touto srdečnou a inspirativní ženou.

Máš chuť být potřebný, udělat pro svět něco, co opravdu stojí zato, pak neváhejte a zkuste se stát dárcem – „zkuste“ zaznívá proto, že dárcem se nemůže stát každý! Jak se říká, co v životě dáváme, to také dostáváme! Tak ať se vám vaše dobré skutky v dobrém vrátí…

Pár slov o nadaci:

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí jejich podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Podporuje také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispívá na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie a transplantační medicíny. Dále také podporuje pacienty, kteří se díky své nemoci dostali do tíživé životní situace. Více…