Den otevřených dveří na UTB ve Zlíně

spsoaub Novinky

V předprázdninový čtvrtek jsme se my, studenti 3. a 4. ročníku, vydali na den otevřených dveří na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde pro nás měli připravený zajímavý program, který nás vnesl do života vysokoškoláků. Nahlédli jsme do přednáškových místností, a dokonce se jedné přednášky zúčastnili. Zjistili jsme, jak to na vysoké škole chodí, a mnohým z nás se díky exkurzi stala UTB jednou z možností budoucí volby vysoké školy.

Adéla Zubíková & Karolína Nesázalová, VS3