Dětský diagnostický ústav Brno

spsoaub Novinky

Hodnotná, neoklasicistická budova, ve které je sídlo Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, je významnou součástí památkové zástavby Brna.

   V měsíci červnu měla třída SC1 možnost navštívit jedinečnou exkurzi. V rámci praxe proběhla návštěva diagnostického ústavu, kterou nás provázela paní psycholožka. Ve svém výkladu uvedla:

„Jsme pobytové diagnostické zařízení pro děti školního věku s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením o umístění, které ve všech případech vydává soud.

Délka pobytu je individuální, záleží na potřebách dítěte a rozhodnutí soudu.

Kapacita zařízení je 22 dětí. Naše zařízení je koedukované, tzn. přijímáme dívky i chlapce.

Během pobytu, kromě diagnostiky, hledáme nejlepší způsob jak dítěti zajistit bezpečnou cestu do budoucnosti.

Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD, odbornými lékaři a jinými odborníky, kteří mohou dítěti pomoci.“

Za SC1 Leona Kadlčková